Angelique Hollaar Zorgeiland

Save

Wie is Angelique?

Angelique Hollaar-Lalta

Achter Zorgeiland staat Angelique Hollaar-Lalta. Angelique is vanuit haar passie voor de zorg gestart met Zorgeiland. Zij heeft jarenlang ervaring mogen opdoen in allerlei instellingen en als ZZP-er. Maar de thuiszorg heeft haar hart gestolen.

Juist thuis zorg leveren geeft voldoening voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Thuis is de plek waar mensen zich vertrouwd en veilig voelen. Daar ligt het gevoel van goede zorg. Dit heeft Angelique zeker zo ervaren toen zij de zorg voor haar oma op zich nam. Met liefde, zorg en aandacht verzorgde zij haar oma en ondersteunde en begeleidde haar in haar laatste levensfase. Het was waardevol, troostend en gaf voldoening omdat het goed was.

Angelique is moeder van vier kinderen. Als geen ander begrijpt zij de zorgen die ouders hebben als het om hun kind gaat. Verzorging en verpleging staan hoog in het vaandel. Maar ook aandacht, juiste bejegening en empathisch motiveren zijn de filosofie van Zorgeiland. Iedereen is belangrijk en thuis zijn biedt kansen voor welzijn en welbevinden.

Angelique wil ook u de kans geven om zolang mogelijk thuis te kunnen wonen. Door samen te kijken naar de mogelijkheden en hierin de goede weg te kiezen.

Want zoals het motto van Zorgeiland luidt:
Er is meer mogelijk met zorg!

zorgeiland meer mogelijk met zorg
zorgeiland welke zorg
zorgeiland kosten en regelingen
zorgeiland blog angelique