Kosten-en-Regelingen-zorgeiland-dordrecht

Recht op zorgvergoeding

In Nederland is er de verplichte zorgverzekering, waarvan u gebruik maakt wanneer u zorg nodig heeft. Dit is geregeld binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw eigen zorgkantoor.
Om in aanmerking te komen, dient u een indicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Dit kunt u zelf aanvragen, maar u kunt dit ook laten verzorgen door bijvoorbeeld uw huisarts. Voor informatie en indicatie gaat u naar de site van CIZ.

U kunt kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen. De twee belangrijkste mogelijkheden zijn Zorg In Natura (ZIN) en een Persoons Gebonden Budget (PGB). Bij Zorg In Natura kunt u niet zelf kiezen wie de zorg aan u verleent, bij het Persoons Gebonden Budget wel. Voor de PGB kunt u informatie vinden op de site van Per Saldo. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Om zorg van Zorgeiland te ontvangen dient u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. U legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in een zgn. zorgverleningsovereenkomst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert vervolgens de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Ook hierbij helpt Zorgeiland u

We kunnen ons voorstellen dat het uitzoeken van de hulp waarvoor u in aanmerking komt een hele klus is. Zorgeiland helpt u daar ook bij. Neem altijd contact met ons op wanneer u er niet uitkomt.

welke zorg biedt zorgeiland
zorgeiland
zorgeiland welke zorg
wie is angelique van zorgeiland
blog van angelique van zorgeiland